De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Voor ieder Wat Wils zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Voor ieder Wat Wils niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voor ieder Wat Wils garandeert evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. Voor ieder Wat Wils wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.