Algemene Voorwaarden

1: Huurder is altijd verplicht om het gehuurde project vooruit te betalen aan de verhuurder.

 

2: Huurder die meerdere weken heeft gehuurd mag drie dagen voor het einde van het contract aangeven dat hij of zij het gehuurde project wil verlengen met de door de huurder aangegeven periode. Het verschuldigde bedrag van het gehuurde project dient dan ook meteen te worden voldaan VOOR de start van de nieuwe periode in het nieuwe contract.

2a: Huurder die huurt voor een week mag een dag voor het einde van het contract aangeven dat hij of zij het gehuurde project wil verlengen met de door de huurder aangegeven periode. Mits het project nog niet is verhuurd door de verhuurder. Mogelijkheid om een ander project te huren kan dan altijd in overleg. Anders word de huurder op de wachtlijst geplaatst als hij of zij dat wil.

 

3: Huurder dient de dag van het einde van het contract zijn of haar artikelen uiterlijk om 16.30 uur die dag op te komen halen. Mocht dit niet het geval zijn dan is de verhuurder gemachtigd om het project leeg te halen. Mocht de huurder niet binnen 2 dagen zijn of haar artikelen komen halen dan worden de artikelen eigendom van verhuurder. De artikelen worden dan alsnog verkocht en de opbrengst word dan geschonken aan het goede doel HET VERGETEN KIND.  In alle andere gevallen blijft de huurder altijd eigenaar van de artikelen.

 

4: Verhuurder betaalt elke week het bedrag dat aan artikelen is verkocht van de huurder uit aan de huurder op maandag van die week . Op het bij de verhuurder bekende rekeningnummer. NIET CONTANT!!

 

5: Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aangebracht door derden aan de artikelen die in de periode dat de huurder bij de verhuurder een project huurt. Dit is voor risico voor de huurder.

 

6: Huurder mag in de periode dat hij of zij een project huurt bij de verhuurder altijd nieuwe artikelen aanvullen in het gehuurde project.

 

7: Nieuwe huurders krijgen een aangewezen plek door de verhuurder. Mocht de huurder een andere plek willen dan kan dat in overleg. Mocht er een wachtlijst zijn dan wordt er gewerkt op datum van aanvraag.

 

8: Huurder draagt zelf zorg voor de inrichting van het gehuurde project. De uitgestalde artikelen dienen wel binnen het gehuurde project te blijven staan of hangen.

 

9: Huurder dient zelf zorg te dragen voor de prijs van een artikel. Verhuurder zorgt voor prijsstickers met daarop het nummer van de gehuurde stelling. Dit om het juiste bedrag op de juiste stelling af te kunnen rekenen. Houd deze zo scherp mogelijk. Zodat het interessant is om te kopen.

 

10: Mocht de huurder kleding willen verkopen dan dient dit schoon en netjes te zijn voor verkoop. Er worden hangertjes beschikbaar gesteld door verhuurder.

 

11: Producten die gekocht zijn bij VOOR IEDER WAT WILS kunnen niet geruild of terug gebracht worden. Wij kunnen geen garantie geven omdat de producten niet van VOOR IEDER WAT WILS zijn maar van derden. 

VOOR IEDER WAT WILS , Professor Pelstraat 57 2035 CS Haarlem . Tel: 06-82086862

IBAN rekeningnummer: NL44ABNA

E-mailadres: info@vooriederwatwils.com - Internet: www.vooriederwatwils.com

KvK: 61882496